ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27-28/3/10

ΤΗΣ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

 

Βρισκόμαστε άμεσα μπροστά σε οξυμένες ταξικές και πολιτικές αναμετρήσεις που απαιτούν αξιοποίηση του συνόλου του δυναμικού που συσπειρώνεται γύρω απ’ την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενίσχυση του ρόλου του για την κοινή δράση μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, άνοιγμα με στόχο να κερδηθεί στις γραμμές της πλήθος αγωνιστών που συμμετέχουν στις μάχες και αναζητούν πολιτικό στήριγμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για το βάθεμα της οργανωτικής μας λειτουργίας και την ενίσχυση της δημοκρατίας στο εσωτερικό μας.

 

·         Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορεί να αποτελέσει ενιαία οργάνωση, ή ενιαίο κόμμα. Δεν αποτελεί, επίσης, το άθροισμα των επιμέρους κινήσεων και σχημάτων της ριζοσπαστικής – αντικαπιταλιστικής αριστεράς στους διάφορους χώρους (ΕΑΑΚ, Παρεμβάσεις, τοπικά σχήματα κλπ). Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα πολιτικό κοινωνικό μέτωπο - συσπείρωση, με προωθημένα πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία ενότητας. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναγνωρίζει τη λειτουργία και δράση μέσα σε αυτήν οργανώσεων, ρευμάτων, ομάδων κ.λπ. Σέβεται τις διαφορές τους, αλλά και τη συμβολή τους, ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. Ζητά τη συνεισφορά τους σε πρωτοπόρες ιδέες και δράση. Έχει, όμως, σχετική αυτοτέλεια από αυτές, όπως και αναγνωρίζει τη δική τους αυτοτέλεια. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ «κερδίζει» από αυτές, αλλά και το αντίστροφο, με σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και αυτοτέλειας

·         Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να αποκτήσει μέλη, ανεξάρτητα αν είναι ανένταχτοι ή οργανωμένοι αγωνιστές. Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γίνεται όποιος συμφωνεί γενικά με την πολιτική της αντικαπιταλιστικής μας πρότασης, του πολιτικού μας στόχου και της στρατηγικής προοπτικής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στα κείμενα του Σπόρτινγκ και της Αθηναΐδας και συμμετέχει σε μια Τοπική ή Κλαδική Κίνησή της. Το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δικαιούται να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων της Κίνησης και την εκλογή των οργάνων, υποχρεούται δε να συνεισφέρει οικονομικά με το ποσό των 5 ευρώ για τη λειτουργία της. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενθαρρύνουν τα μέλη και τις επαφές τους να συμμετέχουν και να είναι μέλη και της αντίστοιχης Τοπικής, η εγγραφή όμως σ’ αυτήν γίνεται ατομικά και με ευθύνη του κάθε συντρόφου και συντρόφισσας.

·          Τα μέλη κατανέμονται σε Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις ανάλογα με το χώρο που δραστηριοποιούνται. Μπορούν να συμμετέχουν εφ όσον το επιθυμούν και στην Τοπική και στην Κλαδική Κίνηση του χώρου δραστηριότητάς τους αλλά θα συμμετέχουν για την εκλογή οργάνων μόνο σε μία που θα έχουν επιλέξει, με βάση την αρχή ένα μέλος – μία ψήφος.

·         Οι Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις είναι αυτές που αποφασίζουν για την δράση τους σε κάθε περιοχή ή κοινωνικό χώρο. Συζητάνε για όλα τα πολιτικά θέματα της περιόδου και δεν περιορίζονται μόνο στα θέματα που αφορούν αποκλειστικά το χώρο δραστηριοποίησής τους. Τα γεωγραφικά όρια των περιοχών κάθε Τοπικής Κίνησης καθορίζονται σε συνεννόηση με το κεντρικό Συντονιστικό.

·         Οι Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις εκλέγουν Συντονιστικές Επιτροπές που έχουν την ευθύνη για τον κατάλογο των μελών της αντίστοιχης Κίνησης και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης της Κίνησης. Επιδίωξή μας είναι, όλα τα μέλη να αναλαμβάνουν ευθύνες στις Συντονιστικές Επιτροπές. Οι Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις έχουν δικαίωμα να ανακαλούν τις Συντονιστικές Επιτροπές τους, όπως και τους αντιπροσώπους τους σε περιφερειακές ή κεντρικές διαδικασίες.

·         Συνελεύσεις των Τοπικών (και Κλαδικών) Κινήσεων συγκαλούνται μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ή αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών. Οι Συνελεύσεις θέλουμε να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ) για να διευκολύνουν την συμμετοχή όλων των μελών και να μην εξαντλούνται σε πρόχειρες συνεννοήσεις μεταξύ των οργανωμένων, κυρίως, δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

·         Στα πλαίσια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ λειτουργεί Πανελλαδικό Σώμα που θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο). Το Πανελλαδικό Σώμα θα αποτελείται από αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους των Τοπικών και Κλαδικών Κινήσεων και από εκπροσώπους των οργανώσεων που συμμετέχουν στο ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

 

·         Το Πανελλαδικό Συντονιστικό του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκλέγεται από το Πανελλαδικό Σώμα. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές και οι αποφάσεις του δημοσιοποιούνται.

 

·         Το Συντονιστικό για να ενισχυθεί η αλληλεπίδρασή του με τις Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση της δουλειάς σε συγκεκριμένα μέτωπα (ενδεικτικά π.χ. Καλλικράτης, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης) μπορεί να καλεί πανελλαδικά ή ανά περιοχή τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τοπικών και Κλαδικών Κινήσεων σε ανοιχτή κοινή συνεδρίαση.

 

·         Οι δομές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, (Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις, Κεντρικό Συντονιστικό, Πανελλαδικό Σώμα) θα πρέπει να επιδιώκουν να λειτουργούν συνθετικά και με συναίνεση. Ωστόσο τα όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποφασίζουν σε σημαντικά ζητήματα. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αναλυτικά στο πρώτο Πανελλαδικό Σώμα που θα συγκληθεί και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Για τις προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεν μπορεί να λαμβάνεται απόφαση παρά μόνο στη βάση της ομοφωνίας.

 

·         Η εγγραφή μελών και η εκλογή Συντονιστικών Επιτροπών θα γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά την συνέλευση του Μαρτίου, δεμένα και με την προετοιμασία της μάχης των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια της προεργασίας για τη σύγκλιση Πανελλαδικού Σώματος το Κεντρικό Συντονιστικό θα επεξεργασθεί πρόταση για το μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων, την οποία θα υποβάλει προς συζήτηση στις Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέο γύρο Συνελεύσεων οι οποίες -εκτός των άλλων- θα μπορούν να προχωρήσουν και σε εκλογή αντιπροσώπων από τις Τοπικές και Κλαδικές Κινήσεις. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του γύρου Συνελεύσεων προχωράμε σε Πανελλαδικό Σώμα Αντιπροσώπων, το οποίο έχει και την ευθύνη εκλογής Πανελλαδικού Συντονιστικού. Μέχρι τότε, προτείνεται η συνέχεια της λειτουργίας του Συντονιστικού με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, με ανοιχτές συνεδριάσεις και με δημοσιοποιημένες αποφάσεις των συνεδριάσεων του. Το Συντονιστικό μπορεί ήδη από σήμερα να καλεί σε ανοιχτές κοινές συνεδριάσεις τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τοπικών και Κλαδικών Κινήσεων.

·         Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα επιδιώξει το επόμενο χρονικό διάστημα και την ενεργοποίηση της πολιτικό ιδεολογικής συζήτησης στο εσωτερικό της αλλά όχι μόνο. Ενδεικτικά τέτοιες συζητήσεις, ανάλογα και με τη συγκυρία της ταξικής πάλης μπορεί να αφορούν α) τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό και τη θέση του στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, β) την κρίση – την κατάσταση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και του εργατικού κινήματος, γ) τη νεα σοσιαλιστική-κομμουνιστική προοπτική. Προς το σκοπό αυτό αποφασίζουμε να οργανώσουμε τη συζήτηση αυτή μέσα από ένα Δελτίο Διαλόγου και για κάθε θέμα να αναπτύσσονται παρεμβάσεις με τη μορφή προσυνεδριακού διαλόγου, θεματικών συζητήσεων και μαζικών συμμετοχών.